رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از دستگیری برداشت کنندگان غیرمجاز مصالح، در بستر رودخانه در شهرستان کارون خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد"، گفت: برابر گزارشات واصله ازعوامل گشت حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان و عزیزان همکار در صنعت و معدن خوزستان مبنی بر تخریب و برداشت مصالح از حریم و بستر منابع آبی در شهرستان کارون، رصد اطلاعاتی توسط یگان ویژه حریم بانی انجام و متخلفان شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: پس از کسب دستورات قضایی از معاون دادستان  با همکاری عوامل نیروی انتظامی، ۳ دستگاه کامیون توقیف و ۴ نفر راننده متخلف جلب و بازداشت شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور