معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، میزان آورد آب در حوضه های آبریز منتهی به استان خوزستان را از ابتدای سال جاری تا به امروز ۱۶ میلیارد و ۶۲۸ میلیون مترمکعب اعلام کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فراز رابعی" با بیان اینکه احتمال وقوع سیلاب‌های ویرانگر به حداقل ممکن رسیده است، میزان آورد در حوضه های آبریز منتهی به استان خوزستان را از ابتدای سال جاری تا به امروز ۱۶ میلیارد و ۶۲۸ میلیون مترمکعب خواند و گفت: میزان آورد مخازن سدها در مقایسه با شرایط نرمال _ متوسط درازمدت_ حدود ۶ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه سال آبی گذشته به لحاظ بارش و روان آب ها، یک سال استثنایی بود تصریح کرد: در سال جاری نسبت به سال گذشته میزان آورد ۴۹ درصد کاهش داشته‌ است.

رابعی امسال را جزو سال های نرمال و مناسب قلمداد کرد و گفت: از ابتدای سال آبی با برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۹ میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی برای کنترل سیلاب ها در مخازن در ابتدای بهمن ماه ایجاد شده بود و چیزی حدود ۴ میلیارد متر مکعب برای تامین مصارف در زمستان، که تا امروز به لطف خداوند، بارش رحمت الهی و زحمت همکاران در بخش‌های مختلف سازمان آب و برق این اعداد جابجا شده است و ما امروز 9 میلیارد متر مکعب حجم قابل برنامه ریزی در سد ها ذخیره کرده ایم و ۴ میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی مخازن سدها میباشد که امیدواریم تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری آبگیری مخازن کامل شوند.

وی با بیان این که با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته احتمال وقوع سیلاب‌های ویرانگر به حداقل ممکن رسیده و ما از امروز منتظر سیلاب های مهیب نیستیم ادامه داد: اکنون در حال آبگیری مخازن سد ها هستیم تا بتوانیم در تابستان پیش رو، کلیه نیازها و مصارف از جمله آب شرب، صنعت، کشاورزی و بخش برقابی را تامین کنیم.

رابعی گفت: در حوضه مارون که متاسفانه بارش‌های مورد انتظار اتفاق نیفتاد و میزان رواناب های آن حوضه حدود ۳۵ درصد کمتر از شرایط نرمال است، امکان آبگیری کامل آن سد قطعاً فراهم نخواهد شد اما تمام سعی خود را خواهیم کرد تا بر اساس آب موجود در مخزن و برنامه‌ ریزی با هماهنگی کلیه دستگاه ها و واحدهای مرتبط استانی از جمله استانداری، جهاد کشاورزی، اداره محیط زیست و دیگر بخش‌هایی که متاثر از این شرایط هستند نسبت به برنامه ریزی برای تامین نیازهای پایین دست حوضه مارون بر اساس اولویت های مشخص شده اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون مطالعات پایه طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، اولویت های این سازمان را به ترتیب تامین آب شرب، تامین نیاز کشت های دائم از جمله نخیلات، نیازهای محیط زیست پایین‌دست و مصارف کشاورزی در حوضه آبریز اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور