مدیر واحد آموزش و پژوهش شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با اشاره به وقوع سیلاب های بزرگ و متوسط که در سال های پیش با عمل کردن فیوز پلاک، چندین روستای مجاور سد دچار آبگرفتگی می شدند، از انعقاد یک قرارداد باپژوهشکده آب و انرژی دانشگاه جندی شاپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "میثم رزاقی باغبادرانی" با اعلام خبر فوق، هدف از انعقاد این قرارداد را رفع مشکل و ایجاد امنیت، با برنامه ریزی برای پیشگیری از سیلاب های احتمالی معرفی کرد.

وی افزود: این قرارداد با عنوان "بازطراحی و ساخت فیوزپلاک، سرریز اضطراری و سامانه سیلاب بر سد رامشیر با استفاده از مدل ریاضی دو بعدی به منظور بهبود مدیریت سیلاب" فی ما بین پژوهشکده آب و انرژی دانشگاه جندی شاپور و واحد آموزش و پژوهش شرکت آبیاری زهره و جراحی منعقد شد.

وی مبلغ این قرارداد را افزون بر 2 هزار و 180 میلیون ریال اعلام کرد.

رزاقی باغبادرانی با بیان این که از ابتدای سال 1394 و با تصمیم دفتر پژوهش های سازمان آب و برق خوزستان،  نیاز سنجی،عقد قرارداد و نظارت پروژه های پژوهشی به شرکت های طرف قرارداد سازمان، واگذار شد تصریح کرد: تا کنون 8 قرارداد پژوهشی  به ارزش 8.2 میلیارد ریال با مراکز علمی - پژوهشی منعقد که 5 مورد آن به پایان رسیده است.

گفتنی است: بخشی از کانال کنترل سیلاب را فیوز پلاک تشکیل داده است و با توجه به اینکه از جنس خاکریز شستشو شونده است با عمل کردن در زمان سیلاب های بیش از ظرفیت مجرای رودخانه مانع به زیر آب رفتن دشت های پایین دست و خسارات جدی به سازه سد خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی