معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از ترمیم و بازسازی نقاط آسیب دیده کانال اصلی شبکه شهید رجایی شهرستان امیدیه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا احمدیان پور" با بیان اینکه کانال اصلی شبکه شهید رجایی ظرفیت انتقال 7 متر مکعب آب را به منظور تامین آب 8000 هکتار زمین زراعی 15 روستا را دارد، گفت: با توجه به آغاز فصل کشت تابستانه و نیاز به تامین آب اراضی، عملیات ترمیم و بازسازی کانال اصلی شبکه شهید رجایی در 8  نقطه مختلف، در مجموع به طول 105 کیلومتر توسط پرسنل و بکارگیری ماشین آلات این شرکت آغاز شد.

وی تصریح کرد: تا کنون 68 کیلومتر از کانال اصلی در 5 نقطه مختلف با عملیات اجرایی طی سه مرحله شامل خارج کردن بتن تخریب شده، کانال کنی و شفته ریزی، ترمیم و بازسازی شده است و مابقی نقاط موجود مطابق برنامه زمان بندی در حال انجام می باشد

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری