مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برگزاری جلسه با دادستان شهرستان های امیدیه و رامشیر  خبر داد و گفت: دادستان دستور فوری مبنی بر لزوم همکاری ضابطان قضایی در برخورد قانونی با متخلفان آبی را صادر کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی" با اشاره به آغاز فصل کشت تابستانه و افزایش بی رویه کشت های پرمصرف در برخی از حوضه های آبی و اهمیت لزوم برخورد سریع و قاطع قانونی با خاطیان، از برگزاری جلسه هم اندیشی با دادستان خبر داد.

خندانی با بیان این که توسط مدیر حقوقی این شرکت، اهمیت جلوگیری از تجاوز به حریم تاسیسات آبیاری، آبیاری و نصب پمپ های غیر مجاز و کشت های بدون مجوز، برای دادستان مورد تشریح قرار گرفت تصریح کرد: دادستان شهرستان های امیدیه و رامشیر به منظور جلوگیری از اتلاف وقت در رسیدگی به این گونه جرایم، اقدام به صدور دستور فوری مبنی بر همکاری ضابطان قضایی در برخورد قانونی با متخلفان امور آب را صادر کرد.  

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با تصریح بر اینکه این شرکت می تواند تا پایان فصل زراعی از این دستور، بهره برداری قضایی نماید ابراز امیدواری کرد تا با اجرای این مهم گام موثری در پیشگیری از وقوع دیگر تخلفات در شبکه های رجایی و رامشیر برداشته شود.

خبرنگار: میلاد حیدری