به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مهدی مختاری گفت: سامانه لرزه نگاری سد جره توسط شرکت لرزه نگاری پارسیان کالیبره و بروزرسانی شد.

وی افزود: به پیشنهاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و در راستای برنامه ریزی های انجام شده و با هدف بهره وری بالاتر از تجهیزات لرزه نگاری، رکوردرهای ساخت شرکت های دانش بنیان داخلی را خریداری نمودیم.

مدیر امور بهره برداری از سد مخزنی جره تصریح کرد: با اقدامات انجام شده سیستم لرزه نگاری مستقر در سد جره به عنوان یک ایستگاه معتبر زلزله نگاری محسوب میشود.

مهدی مختاری عنوان کرد: پس از موافقت معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان، شرکت لرزه نگاری پارسیان با انتقال تجهیزات لرزه نگاری به  میز زلزله آن شرکت، اقدامات لازم جهت نصب رکوردرها و کالیبراسیون تجهیزات لرزه نگاری را انجام داد. وی در پایان یادآور شد: با تکیه بر دانش جوانان این مرز بوم هم اکنون سیستم لرزه نگاری سد جره قابلیت ثبت زمین لرزه های با اندک ارتعاشات را نیز دارد و امید است در آینده نزدیک به شبکه لرزه نگاری کشور متصل شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی