به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حمد دریس گفت: طبق برنامه زمان بندی شده و با هماهنگی های صورت گرفته با شورای کشاورزی استان خوزستان اولین مرحله تامین آب کشاورزی در حوزه های زهره و جراحی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی ادامه داد: براساس برنامه مدون تهیه شده تعمیراتی به اکثر اهداف تعمیراتی مد نظر در تابستان رسیده ایم و با تمام توان توزیع آب در سطح شبکه های تحت پوشش آغاز شده است.

وی افزود: طبق برنامه زمان بندی تامین آب کشاورزی در شبکه های رامشیر، شادگان، هندیجان و شهید رجایی امیدیه آغاز شده و با اعلام قبلی طی روز های آتی شبکه رامهرمز نیز تامین آب خواهد شد.

دریس در پایان گفت: امیدواریم تمام تلاش های مجموعه کارکنان این شرکت و همکاری کشاورزان زحمتکش منطقه به سالی پر رونق در صنعت کشاورزی منجر شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی