به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، تورج ترکی مطلق گفت: با توجه به استاندارد های پایش عوامل زیان آور هر دوسال یکبار عوامل زیان آور در محل کار کارکنان را اندازه گیری میکنیم.

وی افزود: طبق قراردادی که با یکی از مراکز متخصص در حوزه بهداشت حرفه ای به امضا رسیده بود، تمام بخش های شرکت میبایست از نظر عوامل زیان آور بررسی و پایش می شد.

رئیس اداره HSE، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت در ادامه گفت: در این عملیات عوامل زیان آور همچون ارگونومی، نور، صدا، مواد شیمیایی، محیط زیست و … اندازه گیری شد.

تورج ترکی مطلق عنوان کرد: اطلاعات جمع آوری شده با توجه به استاندارد های موجود پایش شده و پس از رفع عوامل زیان آور، حائز استاندارد بهداشت حرفه ای می شود.

وی با تاکید بر ضرورت رفع عوامل زیان آور گفت: با توجه به اینکه کارکنان بخش قابل توجهی از شبانه روز را در محیط کار هستند رفع عوامل زیان آور باعث کاهش هزینه های درمان در بلند مدت می شود.

ترکی مطلق در پایان با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه یک مجموعه نیروی انسانی آن است گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده در آینده شاهد سلامت جامعه بازنشستگان باشیم.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی