برگزاری سمینار اعتیاد و مشکلات اجتماعی ناشی از آن در سد و نیروگاه شهید عباسپور برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این سمینار که با حضور اساتیدی از اداره بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد، مشکلات اجتماعی مصرف مواد مخدر در بین اقشار مختلف جامعه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

سمینار یاد شده با موضوع "اعتیاد و مشکلات اجتماعی ناشی از آن" با هدف آشنایی کارکنان شرکت با این معضل اجتماعی و راه های مبارزه و پیشگیری از ورود آن به حریم خانواده ها در سالن کنفرانس دفاتر فنی و مهندسی این شرکت برگزار شد.

"زهرا خدری" به عنوان کارشناس و مدرس اداره بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان ضمن ارائه گزارش هایی از خسارات جبران ناپذیر این بلای خانمان سوز در جامعه، از پیشگیری به عنوان بهترین راه درمان و توجه ویژه به مسایل عاطفی فرزندان و خانواده ها یاد کرد و گفت: امروز با توجه به شواهد و نتایج علمی بدست آمده، بهترین راه مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از ورود این معضل بزرگ اجتماعی به حریم خانواده ها در جامعه آشنایی هر چه بیشتر افراد اعم از زن و مرد با موضوع اعتیاد و عوارض آن بوده که بدین طریق بتوانند این بیماری مهلک را قبل از دامنگیر شدن در جامعه از بین برده و از بروز آن پیشگیری نمایند.

در پایان به صورت دیداری، شرکت کنندگان با نمونه هایی از انواع مواد مخدر آشنایی پیدا کردند.