سمینار اینیوگرام (شخصیت شناسی) با حضور اساتید مجرب استان خوزستان در سد و نیروگاه شهید عباسپور برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این دوره آموزشی به منظور آشنایی کارکنان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور با انواع تیپ های مختلف شخصیتی و شرایط خاص  و نوع نگاه این گونه افراد به جامعه و نیز بهترین روش برخورد با هرنوع شخصیت در جامعه، خانواده و محل کار برگزار شد.

در این سمینار آموزشی که با استقبال مدیران و کارکنان سد و نیروگاه شهید عباسپور روبرو شد، اساتید مجرب این فن با توضیح در مورد علم اینیوگرام، ضمن ارائه بهترین روش های رفتاری با انواع شخصیت های فردی در جامعه، خانواده و محل کار در همین راستا با حاضران به بحث و گفتگو پرداختند.

"سید حمید صالحی" مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور گفت: شناخت علم رفتارشناسی می تواند بهترین شرایط ارتباطی و نحوه برخورد را در محل کار بین مدیران، مسئولان و کارکنان ایجاد نموده و همین امر موجب افزایش حس رضایتمندی افراد در بخش های مختلف شغلی خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری اینگونه سمینارهای آموزشی ضمن افزایش میزان همدلی و صمیمیت در محیط کار، از نهایت تلاش خالصانه همکاران در جهت پیشبرد اهداف شرکت و سازمان آب و برق خوزستان و خدمت به میهن اسلامی بهره برداری کرد.

در این سمینار یک روزه تیپ های مختلف شخصیتی و نحوه بهترین برخورد با هر فرد آموزش داده شد و در انتها اساتید به سئوالات حاضران در این زمینه پاسخ دادند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور