نیروگاه های اول و دوم سد شهید عباسپور با تمام ظرفیت در اختیار مرکز کنترل قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از قرار گرفتن دو واحد نیروگاهی به صورت بیست و چهارساعته در اختیار شبکه سراسری برق کشور خبر داد و افزود: شش واحد دیگر در آماده باش کامل جهت ورود به مدار تولید و کنترل نوسان شبکه برق به سر می برند.

"سید حمید صالحی" افزود: با توجه به سرعت واکنش نیروگاه های برق آبی در پاسخگویی به نیازهای شبکه سراسری برق کشور، همچنین به دلیل  گرمای بی سابقه تابستان امسال و لزوم کنترل نوسانات شبکه برق کشور در شرایط پیک مصرف، نیروگاه های اول و دوم سد شهید عباسپور با تمامی توان در اختیار مرکز کنترل قرار گرفت.

وی تصریح کرد: علاوه بر آماده باش واحدهای فنی این شرکت که بنا بر تاکید مدیرعامل و معاونت بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر لزوم حیاتی پیشگیری از هرنوع پیشآمد احتمالی منتهی به ایجاد اشکال در مسیر تولید انرژی برق و اجرای سریع تمهیدات فنی و اجرای برنامه های پیشگیرانه در آماده باش کامل به سر می برند، واحد بهره برداری شرکت نیز با در اختیار گذاشتن بیست و چهار ساعته دو واحد نیروگاهی خود به صورت ذخیره چرخان در اختیار مرکز کنترل شبکه برق قرار گرفت.

همچنین، "مهرداد محبی" معاون بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور، هدف از اقدامات انجام شده را کنترل نوسانات موجود در شبکه اعلام کرد و گفت: میزان تولید برق نیروگاه های سد شهید عباسپور نسبت به مدت مشابه سال گذشته در چهار ماهه اول سال جاری، 26 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: اهمیت توان واحدهای نیروگاه در پارالل و کنترل بار شبکه برق موجب شد تا بهره برداران این شرکت طی برنامه ای زمان بندی شده و دقیق در کنار دو واحد نیروگاهی به صورت بیست و چهار ساعته و شش واحد آماده باش در جهت تامین برق مورد نیاز کشور چشم به تجهیزات نیروگاهی بدوزند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سید عباس صالحی