مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، از عملیات جابجایی و انتقال ترانس یدکی واحد شماره 4 نیروگاه اول این سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ "سید حمید صالحی" هدف از این عملیات را  بازگشت این واحد نیروگاهی به شبکه تولید انرژی برق کشور در سریع ترین زمان ممکن معرفی کرد.

 وی تصریح کرد: اجرای این عملیات، همزمان با تست های فنی، آماده سازی ترانس یدکی و انتقال به محل نیروگاه، اجرای عملیات فیلتراسیون روغن ترانس و کنترل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت ژنراتور واحد شماره 4 صورت گرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، تاکید کرد: پس از پایان مراحل فنی و انجام آزمایشات مورد نظر، این واحد در سلامت کامل به شبکه سراسری برق کشور متصل گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور