مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور از ایجاد تغییرات اساسی و بروزرسانی سیستم قدیمی مانیتورینگ دمای یاتاقان نیروگاه اول سد شهید عباسپور خبر داد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ "نصراله طاهری"  با بیان این که مانیتورینگ دمای یاتاقان ها طی سالهای گذشته از نوع ترمومترهای گازی با نشان دهنده های آنالوگ بوده که علاوه بر فرسودگی از دقت عمل کافی در اندازه گیری دمای یاتاقان برخوردار نبود افزود: این سیستم که توسط ترمومترهای گازی عمل می کرد با ایجاد تغییرات اساسی و بروز رسانی تجهیزات به سیستمی کاملا دیجیتال مبدل شده است.  

طاهری تصریح کرد:به منظور ارتقای این سیستم به حالت کاملا پیشرفته و دیجیتال، پس از انجام بررسی های فنی با استفاده از تجهیزات روز به جای ترمومترهای گازی از ترمورزیستور (RTD) وهمچنین با تعویض میترهای آنالوگ قدیمی با دیجیتال، علاوه بر افزایش میزان دسترسی بهره بردار به ظرفیت مانیتورینگ دما، با اجرای این طرح، قابلیت اطمینان کنترل دمای یاتاقان نیز تا حد بسیار زیادی افزایش یافته است.

وی افزود: درادامه این پروژه مهم نیروگاهی، بطور همزمان عملیات مانیتورینگ سه دستگاه ترانس تک فاز واحد 4 نیروگاه اول با نصب ترمورزیستور و نشان دهنده بر روی خروجی و ورودی روغن و آب اویل کولرها و سیستم دمای سیم پیج و روغن ترانس واحد یادشده به اجرا درآمد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی