مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، با اشاره به پایان عمر مفید ترانس فاز B واحد یک نیروگاه اول آن سد، از تعویض و جابجایی ترانس ذکر شده خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری" گفت: انجام آزمایشات مختلف فنی از جمله آزمایش گاز کروماتوگرافی DGA و کنترل کیفیت روغن ترانس نشان داد آن ترانس شرایط لازم برای تامین استاندارد های مورد نظر را نداشته و بدین منظور پروژه تعویض ترانس فاز B واحد یک نیروگاه اول سد شهید عباسپور با ترانس یدکی، به مرحله اجرا درآمد.

 وی خاطرنشان کرد: با کسب مجوز های رسمی مورد نظر و خروج ترانس از مدار تولید، اقدامات اولیه جهت تصفیه شیمیایی روغن و انتقال ترانس یدکی به محل نیروگاه انجام شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور تصریح کرد: ترانس یدکی پس از نصب در محل مورد نظر و انجام تست های مختلف فنی در سلامت کامل به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی