به گزارش خبری سازمان آب وبرق خوزستان؛”فرزادجونعلی وند”ضمن اعلام این خبرگفت:به منظورافزایش سطح بهره وری وازبین بردن زمان انرژی توزیع نشده درخطوط ۴۰۰کیلوولت برنامه ریزی مدونی جهت کاهش تریپ خطوط توسط گروههای تعمیراتی ونظارت این مجموعه انجام شد.

جونعلی وند گفت: باانجام منظم ودقیق اورهال تجهیزات وتست رله های حفاظتی بازدیدهای منظم ازخطوط به صورت مستمرو هماهنگی باشرکت انتقال نیرو مواردی که ریسک تریپ خطوط ر ابالامیبردازبین برده ودرمجموع نتیجه این کارهاباعث کاهش اساسی تریپ خطوط از۱۵ تریپ به ۶ تریپ به نسبت ۸ ماه ابتدایی سال رانشان میدهدکه این شاخص بهبودعملکردی ۶۰ درصدی در کاهش تریپ خطوط رانشان میدهد.

گفتنی است سد شهید عباسپور از طریق ۶خط رودبار،اهواز۲،داران،کارون۳، امیدیه۲،شهرکرد به شبکه سراسری متصل هستند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور