به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان ، "فرزادجونعلی وند " با اشاره به این که در زمان بهره برداری از واحدی با نشت روغن، علاوه بر هزینه روغن نشتی ، محیط اطراف و قسمت داخلی واحد نیز دچار آلودگی می شود، از بررسی کارشناسی دمونتاژ کامل یاتاقان تراست بیرینگ واحد و در دستور کار قرار گرفتن آن خبر داد .

جونعلی وند افزود: با انجام عملیات دمونتاژ یاتاقان تراست بیرینگ، علاوه بر این که قسمتهای فرسوده ،  تعمیر و تعویض شد، نشتی های روغن نیز به طور کامل برطرف شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهیدعباسپور تصریح کرد: این عملیات منجر به این می شود تا بخارهای روغن حاصل، به سیم پیچ صدمه و خسارت وارد نکرده تا در فصل گرما پیک مصرف شبکه را بسلامت پشت سر بگذاریم.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور