به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با توجه به الزام انجام مطالعات پدافند غیرعامل از سوی وزارت نیرو و اهمیت مطالعات پدافند غیر عامل تاسیسات زیرمجموعه سازمان آب و برق، جلسه مطالعات پدافند غیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با حضور نمایندگان مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، معاونت­های فنی و مدیران آن سد و نیز نمایندگان شرکت مشاور برگزار شد.

در این جلسه معاونت­ ها و مدیران فنی و مهندسی، پایداری، بهره ­برداری، نظارت،ICT، گروه ابزار دقیق، حراست و ایمنی و بهداشت به تشریح شرایط و مشکلات حوزه کاری خود در بخش پدافند غیر عامل پرداختند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور