مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان، از نتیجه رسیدگی پرونده های قضایی طرح شده در مرحله بدوی و تجدید نظر و جلوگیری از پرداخت غیرموجّه افزون بر یکصد میلیارد تومان خسارت از محل بیت المال خبر داد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " سید فخرالدین کلانترزاده " با اشاره به آیه «و امرهم شوری و بینهم»، افزود: در سال ۹۴، تعداد ۹۹ پرونده قضایی در دادگاه ها، با بهره گیری از توان فکری و دانش تخصصی و جمعی کارشناسان و مشاوران حقوقی این سازمان منجر به صدور رأی در حق سازمان آب و برق خوزستان شد.
وی اضافه کرد: در نتیجه بررسی و نگرش اساسی این پرونده ها که به صورت مشاوره ای و مشورتی انجام شد، تعدادی از آرا در مرحله بدوی و تعدادی دیگر نیز در مرحله تجدید نظر در حق این سازمان قطعی شدند و در مجموع از ورود یکصد میلیارد تومان زیان مالی به سازمان آب و برق خوزستان جلوگیری به عمل آمد.
مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان همچنین از ممانعت از ورود زیان افزون بر چهار میلیارد و 500 میلیون تومان به بیت المال در اثر تلاش و همت کارشناسان و مشاوران حقوقی در یک ماه گذشته خبر داد.