مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان از آغاز بهره برداری از دکل مخابراتی محدوده شمال خوزستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عادل زرگر" با بیان این که با همکاری دفتر فناوری اطلاعات شرکت بهره برداری ناحیه شمال خوزستان، دکل خودایستا با ارتفاع 60 متر، نصب و راه اندازی شد، هدف از این اقدام را توسعه ارتباطات سازمان و بهبود زیرساخت های شبکه های مخابراتی در محدوده شمال خوزستان اعلام کرد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: با بهره برداری از این دکل امکان ایجاد پوشش بی سیم VHF و همچنین پایداری وضعیت ارتباطات دیتا در شمال خورستان مهیا شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان