از آنجاییکه تعدادی از روستاهای حاشیه رودخانه کارون و شهر دارخوین مطابق جدول زیر تحت تاثیر سیلاب قرار خواهند گرفت،لازم است دستگاه های ذیربط و مسئول در اسرع وقت جهت حفاظت از شهروندان گرامی و روستاها و تاسیسات در معرض خطر آبگرفتگی حاشیه رودخانه کارون اقدامات و تمهیدات لازم را به عمل آورند.

 

فهرست روستاهای در معرض خطر آبگرفتگی حاشیه رودخانه کارون

ردیف

نام شهرستان

نام روستا

1

باوی

درآویزه

2

اهواز

غزاویه کوچک

3

اهواز

وعیلیه

4

اهواز

ملیحان

5

اهواز

فارسیات کوچک

6

اهواز

ابومشیلش

7

اهواز

اسماعیلیه یک

8

اهواز

اسماعیلیه دو

9

اهواز

اسلام آباد دو

10

اهواز

چمیان

11

شادگان

نثاره کوچک

12

شادگان

ام الغزلان

13

شادگان

عچرشیه

14

خرمشهر

ام نوشه

15

خرمشهر

سوئیچتی یک

16

خرمشهر

سوئیچتی دو

17

خرمشهر

سوئیچتی سه

18

خرمشهر

رحمانیه

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان