جلسه شورای عالی آب، که ظهر امروز (دوشنبه)با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان حضور داشتند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این جلسه "فرهاد ایزدجو"، چگونگی مدیریت سیلاب در استان خوزستان، میزان آورد و خروجی سدهای استان را تشریح کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان