روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری نشست تخصصی واکاوی سیلاب در سال آبی 98-97  در 21 خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: متعاقبا برای بررسی دقیق تر علمی،  21 تا 23 آبان ماه همایش ملی سیلاب 98-97 و چالش های تکرار آن در سالن همایش های بین المللی کوی بوستان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، سایت کنفرانس ملی سیلاب 98-97 و چالش های تکرار آن به آدرس www.iranflood.ir  راه اندازی شده که اخبار و رویدادهای مهم در ارتباط با برگزاری این نشست و همایش در آن سایت قابل روئیت است، 

این روابط عمومی، از محققان و علاقه مندان به این مقوله دعوت کرد تا دستاوردهای علمی خود را در ارتباط با سیلاب به دبیرخانه همایش که آدرس آن در سایت فوق الذکر درج شده ارسال نمایند.

شایان ذکر است مقالات برتر ارائه شده، به نام نویسنده آن در مجله پژوهشی علوم و مهندسی آب به چاپ خواهد رسید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
عکاس: محمدرضا نجیب
خبرنگار: حمید رضا علی پور