مدیر دفتر تحقیقات و بهبود مدیریت در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از استقرار نرم آفزار آموزش ایده در شرکت تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خبر داد .

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سودابه محمدی"، با اشاره به مکانیزه شدن کلیه فرآیندهای شرکت و تلاش واحد IT ، از استقرار نرم افزار آموزش ایده با هدف مکانیزه نمودن فرآیند آموزش  در واحد برنامه ریزی خبر داد.

وی تصریح کرد: کلیه عملیات آموزش کارکنان از مرحله نیاز سنجی تا مرحله  ارزیابی و اثربخشی توسط این نرم افزار انجام خواهد شد .

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر پرسنل واحد برنامه ریزی در حال تکمیل اطلاعات ورودی به نرم افزار می باشند افزود: به محض تست آزمایشی ، کلیه کارکنان شرکت از طریق نام کاربری که برای آنها تعریف شده است می توانند به این نرم افزار دسترسی و اطلاعات آموزشی خود را مشاهده و یا تکمیل نمایند .

مدیر دفتر تحقیقات و بهبود مدیریت در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان، هدف از استقرار این نرم افزار را افزایش سرعت، دقت و انجام برنامه ریزی صحیح جهت آموزش کارکنان معرفی کرد.