رئیس گروه نظارت بر شبکه های سراسری برق کشور گفت: عملیات سنکرون سازی برای اولین بار از طریق پست 400 کیلو ولت بین المللی سد کرخه اندیمشک با شبکه سراسری برق عراق اجرا می شود.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان : فیروزی، سنکرون سازی را، بعنوان عملیاتی انسان محور مبتنی بر تفکر، صبر و اقدام سریع و به موقع دانست و گفت: این عملیات به پایداری بیشتر شبکه برق عراق کمک کرده و باعث توانمندی بیش از پیش شبکه برق ایران خواهد شد.  

فیروزی گفت: مزایای اجرای سنکرون سازی یا همگام سازی شبکه های برق فراتر از فروش برق به کشور عراق است و این نوید بخش صادرات تخصصی و مهندسی برق ایران به عراق خواهد بود.

مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه در این باره گفت: با تکیه بر توان و تخصص مهندسان ایرانی و عراقی، عملیات خطیر سنکرون سازی برای اولین بار از خط 400 کیلو ولت کرخه به الاماره عراق در ساعت 11:29 دهم آبان ماه 98 اجرا شد.

"محمدرضایزدانی" افزود: اجرای این عملیات کاهش تلفات و جبران کمبود تولید برق عراق را در پی خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور