اولین روز چهل و نهمین نشست مدیران ارشد بخش آب کشور همزمان با همایش ملی سیلاب اگر تکرار شود، سه شنبه 21 آبان ماه در اهواز برگزار شد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مهندس "حاج رسولیها" مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، ضمن بیان دلایل برگزاری این نشست همزمان با همایش ملی  سیلاب اگر تکرار شود و معرفی مدیران عامل جدید شرکتهای اردبیل، کرمان و بوشهر خواستار توجه جدی تر مدیران جهت انجام ماموریت اصلی شرکتها و پیگیری اولویت ها در سال جاری شد .

سپس مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به معرفی اجمالی سازمان مذکور، مجموعه ظرفیت های موجود آن شرکت، فعالیت های انجام شده در مدیریت سیلاب ابتدای سال ۹۸ پرداخت .

بعد از ارائه گزارش مذکور دکتر مرید، ثقفیان و شفاهی از کار گروه های تخصصی (آموزش _ هیدرولوژی _ آب ، هواشناسی و رودخانه) که تنظیم کننده گزارش سیلاب سال ۹۸ می باشند با   حضور در نشست مذکور  به بیان نظرات و ارائه گزارشهای خویش پرداختند.

 در این نشست که تا ساعت ۳۰ : ۲۰ شب به طول انجامید "فرید استیری، آقا بیگی و خانم جعفری" از مدیران شرکت مادر تخصصی در خصوص عملکرد اعتبارات سیل، رودخانه و وضعیت نیروگاههای برقابی سخن گفتند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان