معاون آب و آبفای وزارت نیرو که برای شرکت در سمینار "سیلاب ٩٨-٩٧: اگر تکرار شود" و بازدید از وضعیت فاضلاب شهر اهواز، صبح روز سه شنبه ٢١ آبان ماه ١٣٩٨ وارد این شهر شده بود در ابتدای سخنان خود در گفت: خوشبختانه ما در خوزستان به دلیل مدیریت صحیح و وجود سدهای متعدد کمترین تلفات استانی را شاهد بودیم.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "قاسم تقی زاده خامسی" در خصوص تکرار سیلاب و راه های مقابله با آن افزود: سیل در کشوری که دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است، نقطه پایانی ندارد. لذا همزیستی با سیل یک اجبار است و اختیاری نیست ، از آنجا که پیش بینی سیل امکان پذیر نیست، ما تنها می توانیم سیلاب را در حد مقدورات مدیریت کنیم.

خامسی ادامه داد: در سیل اخیر خوزستان دوبار ظرفیت ٢٣ میلیون مترمکعبی سدها پر و خالی شد و اگر مدیریت درستی نمی شد و این سدها نبودند مثل چند دهه قبل که ٣٠٠٠ نفر در سیلی بسیار کوچک تر از این سیل کشته شدند، می توانست خسارات انسانی غیرقابل جبرانی رقم بزند. در صورتی که در این سیل که پیک آن ٨٤٠٠ متر بود یکنفر جان باخته هم نداشت.

معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به مدیریت ریسک مدیران در زمان وقوع بحران گفت: مدیریت ریسک در تراز آبگیری سدکرخه در سیل اخیر باید به عنوان یک پروژه مطالعاتی مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که اصولا مدیریت ریسک در بحران یک اصل است در صورتی که متاسفانه مشاهده کردیم که در میانه بحران سیل که باید به مدیر شجاعت ریسک داده شود او را تهدید هم کردند .

سیل مانند زلزله در افکار عمومی شناخته شده نیست در حالی که خسارت بارتر از زلزله است و اگر مدیریت نشود ممکن است خسارت آن غیرقابل جبران باشد.  

ایشان در ادامه سخنان خود گفت: باید از تجارب جهانی که کم هم نیست برای مدیریت بحران استفاده کنیم. درس آموخته های بسیاری وجود دارد که ما هنوز از آنها بهره برداری نکرده ایم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان