به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آبیاری شمال خوزستان با حضور مدیریت حسابرسی،بازرسی و رسیدگی به شکایات و معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان در محل این شرکت برگزار شد.

در این مراسم، مدیریت حسابرسی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان آب و برق خوزستان، جایگاه شرکت آبیاری شمال خوزستان را مهم توصیف کرد و گفت: مجموعه شبکه های آبیاری شمال خوزستان هم بزرگترین و هم قدیمی ترین شرکت طرف قرارداد سازمان آب و برق خوزستان است و نه تنها مایه افتخار این منطقه بلکه عملکرد آن در خارج منطقه شمال خوزستان نیز منشا خیر است.

عبدالصمد رئیسی افزود: وقتی این شرکت دارای چنین ویژگی هائی است تلاش برای حفظ این افتخار باید مضاعف گردد.

معاون طرح و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان نیز در این مراسم حمایت از شرکت های طرف قرارداد سازمان را ضروری توصیف کرد و گفت: منابع انسانی با تجربه و دارای دانش فنی، شرایطی را فراهم کرده است که شرکت بهره برداری شمال خوزستان از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان درسخنان کوتاهی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات موجود اظهار امیدواری کرد مجموعه شرکت با تعامل و همکاری به اهداف سازمانی ترسیم شده نائل آید.

محسن سعادت فر افزود: برنامه های کاری در روزهای آینده جهت شروع دوره جدید کاری تبیین خواهد شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان