مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان از برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دشت آزادگان  خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام لوافیان نژاد"، از برگزاری نشست فوق با حضور اعضای شورای حفاظت از منابع آب آن شهرستان 16تیر ماه جاری در سالن جلسات فرمانداری دشت آزادگان خبر داد و گفت: در این نشست موضوعات جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، جلوگیری از تخریب سیل بندها و سایر موارد مرتبط با منابع آب، مطرح و به گفتگو گذاشته شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور