مدیریت خدمات عمومی سازمان آب و برق خوزستان از توزیع ماسک به تعداد کافی برای مصرف یکماه در میان پرسنل این سازمان خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "افشین سرکهکی"، با اشاره به لزوم پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و الزامات موجود جهت استفاده پرسنل از ماسک در محل کار گفت: با تقاضا و تایید واحد HSE و پیگیری ها ی واحد تدارکات ،بر اساس آمارپرسنل، ماسک به تعداد مورد نیاز برای مصرف یکماه (۲۵ روز کاری) در بین معاونت‌ها و مدیریتهای مستقل سازمان توزیع شد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور