"آرش محجوبی"، معاون شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان از بازدید دبیر ستاد مقابله با کانون های ریزگرد سازمان محیط زیست کشور از پروژه انتقال و پخش سیلاب رودخانه کارون به کانون ریزگردها از طریق نهر مالح خبر داد.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور