به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،پنجمین جلسه شورای فرهنگی سازمان آب و برق خوزستان در سال جاری با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

برنامه ریزی برای اجرای مناسب برنامه دهه مبارک فجر،تجلیل از فعالین فرهنگی و قرانی و اهدای بسته های فرهنگی به فرزندان همکاری که به سن تکلیف رسیده اند،از جمله محورهای برگزاری پنجمین جلسه شورای فرهنگی سازمان آب و برق خوزستان بود.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان