به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،با صدور حکمی از سوی دکتر فرهاد ایزدجو،حمیدرضا اسماعیلی بهبهانی،یحیی مرادی،حمیدرضا خدابخشی،مهران مومن غریب،حسین یزدانی،حسین خادم،مجتبی حیدری چگنی و سیامک عنصری برای دو سال بعنوان اعضای کمیته سلامت سازمان آب و برق خوزستان منصوب شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان