به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با حضور فرهاد ایزدجو و محمد قاسم رزمجو مدیر هسته گزینش شرکت مدیریت منابع آب ایران، مراسم تکریم و معارفه نماینده هسته گزینش در سازمان آب و  برق خوزستان برگزار شد.

در این مراسم ضمن تکریم "حسین خادم" و تقدیر از تلاش های وی "داود ممبینی" بعنوان نماینده هسته گزینش در سازمان آب و برق خوزستان معرفی شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان