به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی، "علی شهبازی" را به مدت دو سال بعنوان معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان