به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ”علی شهبازی” معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در این نشست ضمن برشمردن موقعیت منابع آبی و کشاورزی خوزستان، به پدیده خشکسالی اشاره کرد وگفت: خشکسالی یک پدیده خزنده است که اگر مدیریت نداشته باشیم، تداوم می یابد و اثرات آن عمیق تر می شود. خشکسالی که ما با آنها مواجه هستیم، صرفا طبیعی نیست، صرفا اقلیمی نیست ما از طبیعت جلو زدیم و بیش از اندازه داریم ازمنابع آبی و طبیعی استفاده می کنیم و تبعات آن برای آیندگان تنش زا می شود.

شهبازی افزود: اگر سواد لازم آبی داشته باشیم حوزه آب را خواهیم شناخت و از این سرمایه ارزشمند به شکل مناسبی مراقبت می کنیم.

“مهند مسگر اصل”، رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی حوضه کارون و دز نیز در این نشست گفت: آبهای سطحی به دوصورت است. آبهای جاری و آبهای راکد که آبهای جاری شامل رودخانه ها، روان آب ها و چشمه ها هستند و آبهای راکد شامل برکه ها ، دریاچه ها و هرجایی که آبی ساکن باشد،می شود.

وی افزود: مدیریت در بخشهای مختلف آب ، متفاوت است.  تمام منابع آبی چه سطحی و چه زیر زمینی متاثر از بارندگی و نزولات جوی است. بدین معنا که اگر نزولات جوی به اندازه کافی در یک منطقه نازل شود، منابع آب به اندازه کافی تغذیه می شود و به تبعه آن مشکلات بهره برداری آن کم می شود و نیازهای ما به عبارتی تامین می شود و اگر عکس آن رخ دهد و نزولات جوی نباشد و یا کم باشد، منابع دچار فقر می شوند و نهایتا مشکلات بسیار عدیده ای را بوجود می آورد که اصطلاحا به پدیده خشکسالی معروف است. خشکسالی در سطح کشور و بخصوص خوزستان طی چند سال متوالی تکرار شده است که اگر این پدیده در یک سال اتفاق بیافتد ، تاثیرات منفی آن کمتر است و قابل جبران اما وقتی پدیده خشکسالی استمرار داشته باشد این پدیده می تواند بسیار مخرب باشد.

مسگر تصریح کرد: پرسشی که در افکار عمومی مطرح می شود این است که از وجود این همه منابع چگونه استفاده می کنیم که شاهد وقوع بحران هستیم ؟! چرا بحران بوجود می آید ؟وقتی زوایا و ریشه های این مسایل را درک کنیم ، شاید بهتر بتوانیم مسایل را تجزیه و تحلیل بکنیم و فرهنگ سازی بکنیم.وظیفه معلمان فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی است. وظیفه داریم ذهن خلاق و پرسشگر دانش آموزان را روشن کنیم و حفاظت از منابع آبی را به دغدغه آنها تبدیل کنیم. از آنجاییکه بشر هنوز هنر استفاده از آب را پیدا نکرده است، این منبع ارزشمند را خیلی راحت از دست می دهد.

وی در ادامه به مواد آلوده کننده آب نیز اشاره کرد و گفت: یکی از علل آلودگی آب ها، پساب ها هستند، یعنی جاییکه کارخانه، نیروگاه، پالایشگاه، مرکز صنعتی و یا مزرعه ای که در حین انجام کار صنعتی است. خروجی صنعت، دارای آلودگی است که لازم است این آب مدیریت شود و آن را به منابع قابل استفاده تبدیل کنیم.

 “علی محرابی نژاد”، مجری طرح احیا و تعادل بخشی نیز در این نشست اظهار داشت: از ۳۹۶ میلیارد متر مکعب بارش کشور، ۲۸۶ میلیارد متر مکعب آن تبخیر و تعرق می شود و ۱۱۰ میلیارد مترمکعب آن می ماند که از این میزان ۶۶ میلیارد متر مکعب آن سهم رودخانه ها است و باقی مانده آن که حدود ۴۴ میلیارد مترمکعب است به زمین نفوذ می کند و جذب آبخوانها می شود.

وی افزود: ناپایداری آبهای زیر زمینی باعث فرو نشست زمین ، شوری و نهایتا مهاجرت می شود که با فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه می توانیم شرایط امروز کشورمان در بحث آب را مدیریت و از نتایج اسفناک پدیده خشکسالی دوری کنیم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان