به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، موسی بلادیان با اهدای لوح، فعالیت‌های این سازمان را در احیای نماز و برگزاری فرایض مذهبی مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان