به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “عباس صدریانفر” با تاکید بر نقش و جایگاه روابط عمومی،اظهار داشت:بعضی وظایف تاثیر آن فقط بر مجموعه نیست و آثارش جاری و دائمی است و روابط عمومی بعنوان ویترین و پیشانی سازمان که بخش های مختلف را نمایندگی می کند،در این رسته قرار می گیرد.

صدریانفر افزود:روابط عمومی برشی از بخش های مختلف یک سازمان می باشد که باید با ابزار و ادبیات مناسب به تبیین تلاش های همکاران در بخش های مختلف بپردازد.

وی به لزوم برنامه ریزی در مجموعه روابط عمومی پرداخت و اذعان داشت:لازم است نقشه راه روابط عمومی تعریف شود و متناسب با این نقشه،برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تدوین گردد تا این مجموعه به بهترین شکل ممکن به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به افتتاح طرح آبرسانی غدیر نیز اشاره کرد و افزود:طرح آبرسانی غدیر یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برای پاسخ به یک مطالبه بحق مردم خوزستان پس از سالها است که لازم است تلاش های صورت گرفته شده،اهداف و فواید این طرح به درستی از سوی روابط عمومی تبیین شود تا مردم در جریان این خدمات قرار گیرند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان