به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “عباس صدریان فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی، “یحیی مرادی” را بعنوان سرپرست معاونت سد و نیروگاه منصوب کرد و از زحمات “مسعود حکمی” در دوره مسئولیت تقدیر کرد.

در بخشی از این حکم خطاب به “یحیی مرادی” آمده است:انتظار میرود با رعایت اصول “عدالت محوری” ، “روحیه انقلابی و جهادی” و ” فسادستیزی” و با هماهنگی، همکاری و ارتباط موثر با دیگر واحدهای سازمان ، شرکتهای طرف قرارداد و زیرمجموعه و همچنین واحدهای ستادی وزارت نیرو اهتمام ورزید .

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان