به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی “عزیز اله گلبهاری” را بعنوان مشاور در امور پیگیری های ویژه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم خطاب به “عزیز اله گلبهاری” آمده است:انتظار میرود با رعایت اصول “عدالت محوری” ، “روحیه انقلابی و جهادی” و ” فسادستیزی” و با هماهنگی، همکاری و ارتباط موثر با دیگر واحدهای سازمان ، شرکتهای طرف قرارداد و زیرمجموعه و همچنین واحدهای ستادی وزارت نیرو اهتمام ورزید .

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان