به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "بهمن شهریاری" دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان با صدور حکمی "سید قاسم موسوی " را بعنوان دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان