به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی عظیمی فر" مجری طرح گسترش سواد آبی استان خوزستان گفت :  دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه اول استان بصورت دو گروه 30 نفره از مرکز رصد آب و انرژی این سازمان بازدید نموده و  با مسایل آب و اهمیت طرح گسترش سواد آبی و داناب آشنا شدند.

مدیریت روابط عمومی سازمان آب و برق، هدف از این آموزش ها را افزایش آگاهی و ارتقای سطح بینش دانش آموزان در نجات منابع آبی عنوان کرد و گفت:  افزایش میزان آگاهی و افزایش میزان حساسیت دانش آموزان و افکار عمومی نسبت به مشکلات منابع آب از اهداف  کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت طرح است.

در حاشیه این بازدید دانش آموزان در یک دوره کارگاه آموزشی داناب، با هدف آشنایی طرح ملی نجات دانش آموزی آب، با مفاهیمی چون منابع تامین کننده آب استان، ضرورت حفظ منابع آب های زیرزمینی، آب های مجازی و انرژی های تجدید ناپذیر همچنین وظایف سازمان آب و برق خوزستان آشنا شدند.

شایان ذکر است این بازدید ها و کارگاههای آموزشی تا پایان سال آینده تداوم خواهد داشت .

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان