به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،اولین نشست هم اندیشی و دانش افزایی مدیریت نوآوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان با مدیران و کارشناسان تحقیقات و پژوهش ۱۳ شرکت طرف قرارداد این سازمان با هدف تعامل، بهره گیری از دانش و تجربیات، ارائه راههای همکاری ،تشریح اهداف پژوهشی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب، فرصت های جذب سرمایه و مزایای طرح های ساخت و تولید باور اول برگزار گردید.

در این نشست ابتدا به نقش دفتر نوآوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان در تسهیل گری ، شیوه های جدید همکاری، حمایت های ممکن قانونی این مدیریت از تحقیقات شرکت های طرف قرارداد، تغییرات صورت گرفته و هدف گذاری های جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران در امور تحقیقی – پژوهشی پرداخته شد.

کارشناسان و مدیران تحقیقات شرکت های طرف قرارداد نیز با بیان مشکلات، عدم کافی بودن منابع مالی پژوهشی جهت ارائه طرح های تحقیقاتی را یکی از موانع مهم دانسته و حل آن را خواستار شدند. همچنین پیشنهادات سازنده ای برای بهتر شدن و پویایی تحقیقات در خانواده آب و برق خوزستان را مطرح کردند.

داریوش بهارلویی مدیر نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان نیز در این نشست گفت: هم اکنون با توجه به تسهیلات ایجاد شده در دولت برای مباحث مرتبط با نوآوری و دانش بنیان بودن فعالیت ها، شرکت های طرف قرارداد می توانند طرح های پژوهشی در خصوص تولید، بومی سازی قطعات و یا مهندسی معکوس خود را به دفتر تحقیقات سازمان ارسال نمایند، تا با پیگیری ها و اخذ مجوزهای لازم از این فرصت مناسب بهره برده شود.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت موثر در همایش های علمی و یا نمایشگاههای هفته پژوهش ، فرصتی مناسب برای نشان دادن پویایی تحقیقات می باشد.

برپایی مستمر جلسات به میزبانی های شرکت های طرف قرارداد و تشکیل کارگروه های مشورتی جهت هم افزایی ورسیدگی به مشکلات و مسائل،از مصوبات این نشست بود.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان