به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،صبح امروز و همزمان با کاهش ذخایر خونی در استان خوزستان و نیاز مبرم بیماران، کارکنان سازمان آب و برق خوزستان در اقدامی نوعدوستانه خون خود را اهدا کردند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان