معاون مهندسی و بهره برداری نیروگاه مارون از آغاز تعمیرات سالیانه آن نیروگاه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "هادی هوشیار"  با بیان این که با تلاش مهندسان و تکنسین های فنی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون تعمیرات سالیانه واحدهای اول و دوم آغاز شده است افزود: با توجه به  برنامه های بازرسی و نگهداری و اولویت های رفع نقص مشخص شده، پیش بینی می شود عملیات فوق ظرف مدت 26 روز به اتمام برسد.

 هوشیار، با اشاره به اینکه تعمیرات سالیانه واحد اول و دوم در سه بخش مکانیک، ابزار دقیق و الکتریک انجام خواهد شد، افزود: این فعالیت در راستای تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات نیروگاه بوده و فعالیت هایی نظیر کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق و کارت های سیستم کنترل علاوه بر اقدامات روتین سالیانه که شامل بازرسی از کلیه تجهیزات بوده صورت خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: تعمیرات سالیانه با هدف حفظ آمادگی کامل واحدهای نیروگاه و اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات به منظور پاسخگویی به برنامه های تولید انرژی آتی صورت می گیرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد