رئیس کمیته تحقیقات شرکت بهره برداری مارون از برگزاری نشست راهبردی پژوهشکده آب و انرژی در دانشگاه خاتم الانبیای بهبهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد امین مکی" با بیان این که در 2 سال گذشته بیش از 15 عنوان  پروژه تحقیقاتی توسط دانشگاه خاتم الانبیا(ص) و شرکت بهره برداری مارون انجام شد افزود: با توجه به پتانسیل های موجود منطقه و ماموریت گرایی تحقیقات صنعتی پیش رو، ایجاد پژوهشکده آب و انرژی بسیار ضرروی به نظر رسید بنابراین موضوعات کلیدی درخصوص اساسنامه پژوهشکده، جانمایی و گروه های پژوهشی زیر مجموعه و ترکیب هیئت امنا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیته تحقیقات شرکت بهره برداری مارون تصریح کرد: در نشست فوق مصوب شد تا ضمن برگزاری جلسات دوره‌ای میان سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه جهت پایش وضعیت پیشرفت، پیگیری‌ها و اقدامات لازم جهت راه‌اندازی پژوهشکده در دانشگاه خاتم الانبیا انجام گیرد.

نشست راهبردی پژوهشکده آب و انرژی، با حضور مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون، مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود شرکت بهره برداری مارون و زهره و جراحی، ریاست، معاونان و مدیران دانشگاه خاتم الانبیا (ص) در دانشگاه خاتم الانبیای بهبهان برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد