دوره مدیریت و دانش پروژه ( PMBOK ) ویژه معاونان و مدیران شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت : امروزه فراگیری و کاربرد علم مدیریت پروژه از ارکان موفقیت پروژه ها و سازمانها محسوب می شود و شرکت های معتبر جهان آموزش علوم مدیریت پروژه مخصوصا اخذ مدرک PMBOK را برای مدیران خود امری ضروری می دانند.

" محمدامین ایزدجو"، راهنمای دانش پیکره مدیریت پروژه ("PMBOK")"پی ام باک" را معروف‌ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه معرفی و تصریح کرد: "پی ام باک"، به عنوان رایج‌ترین معیار برای شکل‌دهی و ارزیابی سیستم‌های مدیریت پروژه محسوب می شود و بسیاری از تعاریف، اصطلاحات و طبقه‌بندی‌هایی که امروزه در مدیریت پروژه به کار می‌روند از این استاندارد برداشت شده‌اند.

وی با بیان اینکه PMBOK با ایجاد سیستمی بهینه و یکپارچه، منجر به هم افزایی و هماهنگی بین مدیران و کارکنان می گردد، خاطرنشان کرد: دوره آموزشی آشنایی با مبانی PMBOK در شرکت بهره برداری مارون و با حضور فعال مدیران و کارکنان این شرکت برگزار و در این دوره ضمن بررسی مبانی جامع مدیریت پروژه، به بررسی 5  گروه فرایندی آغازین، طرح ،اجرا ،نظارت و کنترل، اختتام در قالب 10 حوزه دانش از جمله دانش مدیریت یکپارچگی پروژه ، مدیریت زمان و کیفیت و هزینه پروژه پرداخته شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون در بیان نقاط قوت این دوره، به تبادل نظر، بیان تجربیات و نظرات شرکت کنندگان در تطابق با هر یک از حوزه های دانش PMBOK اشاره کرد که باعث درک بهتر مطالب و لزوم کاربرد مطالب بیان شده در حیطه های کاری شد.

وی با اشاره به پیشنهادات مفیدی که طی این دوره ارائه شد گفت: بارزترین آنها احساس نیاز به ایجاد واحد PMO در چارت سازمانی، استفاده از روش های متنوع جمع آوری الزامات جهت دستیابی به روش های مبتکرانه، برآورده سازی نظرات جمعی و تاکید بر ادامه آموزش های مرتبط باتوجه به نقش موثر آموزش در بهبود فرایندها و بهره وری سازمانی بود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد