رئیس اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برخورد قضایی با برداشت کنندگان غیرمجاز آب در آن شبکه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "میثم پوراسماعیل" از پیگیری 64 پرونده تخلف در سال 98 از سوی کشاورزان در محدوده فعالیت این شرکت خبر داد و گفت: بعضی از افراد سودجو اقدام به برداشت های غیرمجاز آب، شکستن قفل، تخریب تاسیسات و .... کرده اند، که با متخلفان برخورد قضایی صورت گرفت.

وی افزود : اداره حریم بانی این شرکت باتوجه به گزارشات و تخلفات ارسالی از سوی واحدهای مختلف شرکت به خصوص اداره حراست و امورمحرمانه و معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ، جهت اقدامات اولیه و عکسبرداری از تخلفات اقدام به گشت زنی جهت پیگیری تخلفات می نماید.

وی تصریح کرد: در این گشت ها با شناسایی موارد تخلف بر اساس مقررات و با حضور نماینده حقوقی شرکت و عوامل نیروی انتظامی با متخلفان برخورد و پرونده های مربوطه به مراجع قضایی ارجاع شده است .

رئیس اداره حریم بانی شرکت بهره برداری مارون همکاری مراجع قضایی و انتظامی را در رسیدگی به تخلفات مربوطه به محدوده فعالیت شبکه های آبیاری مارون مطلوب خواند و خاطر نشان کرد : اداره حقوقی شرکت نیز در راستای وظایف محوله و در جهت نظم در شبکه های آبیاری تحت پوشش، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و تامین آب کشاورزان طرف قرارداد، با طرح شکایت کیفری برداشت غیرمجاز آب و جمع آوری ادوات جرم، در دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستان بهبهان، رامهرمز ، امیدیه و آغاجری توانسته 15 پرونده مربوطه به تجاوز به حریم زهکش و کانال و برداشت خاک در حوزه های قضایی شهرستان های بهبهان ، رامهرمز ، امیدیه و آغاجری اقامه دعاوی نموده که 12 پرونده به نتیجه رسیده و 3 پرونده در حال پیگیری در مراجع قضایی میباشد که متخلفان محکوم به پرداخت جریمه و پرداخت آب بها شده اند.

پوراسماعیل گفت: 8 مورد برداشت آب غیرمجاز و نصب پمپ، 25 مورد شکستن قفل و فرمان و تخریب تاسیسات، 31 مورد مربوط به کشت غیرمجاز و خارج از محدوده که با حضور عوامل نیروی انتظامی در محل تخلف، صورتجلسه و با تعهدات قانونی رفع تخلف گردید.

وی تصریح کرد : اداره حریم بانی شرکت بهره برداری مارون در طول سال 98 به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در سطح وسیع شبکه های آبیاری مارون اقدام به 872 مورد گشت زنی منظم و نامنظم نموده که این آمار نسبت به آمار مشابه سال قبل 46 درصد افزایش داشته است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد