با برگزاری آئینی در سازمان آب و برق خوزستان، از شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در زمینه وصول مطالبات قانونی دولت تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این آئین، لوح سپاسی که به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان رسیده، از تلاش های ارزنده و سازنده "الماس سنایی مطلق" مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و وصول مطالبات قانونی دولت، قدردانی شده است.

در بخشی از این لوح آمده است: بدینوسیله از زحمات و تلاش های ارزشمند، صادقانه و مطلوب جنابعالی  در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و وصول مطالبات قانونی دولت، تقدیر می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد