معاون مهندسی و بهره برداری نیروگاه مارون از آغاز تعمیرات اساسی سالیانه واحد اول این نیروگاه توسط مهندسان و تکنسین های فنی شرکت خبرداد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "هادی هوشیار" با اشاره به اینکه واحد اول نیروگاه مارون از سال 1383 به بهره برداری رسیده و  بیش از 55 هزار ساعت کارکرد و تولید انرژی داشته است، تصریح کرد: هرساله براساس دستورالعمل های سرویس و نگهداری، از قسمت ها و تجهیزات مختلف نیروگاه بازرسی بعمل می آید تا شرایط برای تولید پایدار و کارکرد بدون خطا طی یکسال فراهم گردد.

وی افزود : براساس برنامه ریزی صورت گرفته سرویس های دوره ای پست بلافصل نیروگاه نیز همزمان انجام خواهد شد که از اهم این فعالیت ها می توان به شستشوی کامل تجهیزات پست، تست سیستم حفاظت و نصب باتری های جدید کلید خانه اشاره کرد.

هوشیار خاطرنشان کرد: از مهمترین و عمده ترین فعالیت های این دوره تعمیرات سالیانه تست های عملکردی رله های سیستم حفاظت، تست های تخصصی عمرسنجی و پایش وضعیت ژنراتور و ترانس اصلی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق خواهد بود.

 تعمیرات سالیانه بخش مهمی از فعالیت های تعمیرات پیش گیرانه هستند که بمنظور بررسی وضعیت موجود، کاهش هزینه ها، افزایش عمر مفید تجهیزات، حفظ شرایط مطلوب تجهیزات و بالابردن قابلیت اطمینان دستگاه ها و کاهش خروج از واحد تجهیزات انجام می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد