به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “مهدی درویش پسند” با اشاره به خرابی اویل کولر یاتاقان کمباین واحد ۲ نیروگاه و جایگزینی آن با اویل کولر یدکی گفت: عدم وجود اویل کولر یدکی ایجاد نگرانی برای پایداری تولید واحد های نیروگاه مارون را داشته و مقرر گردید ساخت اویل کولر یدکی در دستور کار پروژه های تعمیراتی نیروگاه مارون قرار گیرد. 

وی افزود: با انجام جلسات هماهنگی، بررسی های فنی و بازدید کارشناسان نیروگاه مارون به همراه کارشناسان مدیریت های تعمیرات و دفتر فنی نیروگاه های معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان از شرکت های سازنده مبدل های حرارتی ، ساخت اویل کولر یدکی یاتاقان کمباین توسط شرکت های داخلی و با ایجاد تغییرات متناسب با متریال موجود در کشور شروع شد.

مهدی درویش پسند عنوان کرد: ساخت اویل کولر در مدت زمان یک ماه توسط شرکت آراد انرژی ایرسا انجام شده و عملیات دمونتاژ اویل کولر قبلی و نصب اویل کولر جدید با توجه به تغییرات ایجاد شده، در زمان تعمیرات سالیانه واحد ۲ نیروگاه مارون و توسط واحد تعمیرات نیروگاه و پیگیری های فنی دفتر فنی و همکاری واحد بهره برداری انجام شد.

معاونت بهره برداری و مهندسی سد و نیروگاه مارون تصریح کرد: انجام این پروژه در مدت زمان ۴۵ روز ماه و با هزینه ۱۵ میلیارد ریال و از محل اعتبارات تعمیرات اساسی نیروگاه صورت پذیرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون